đàn piano điện tphcm

đàn piano điện hcm

Chúng tôi là ai

Chúng tôi là ai

SỨ MỆNH:

- Chúng Tôi có sứ mệnh đánh thức và phát triển âm nhạc để góp phần kiến tạo một xã hội biết thông cảm và chia sẻ.

- Mang lại lợi ích cho xã hội, cho nhân viên, cho nhà đầu tư và cho khách hàng.

TẦM NHÌN:

Chúng tôi mong muốn đưa thương hiệu MiTaCos trở thành biểu tượng số 2 tại Việt Nam về cuộc sống không thể thiếu âm nhạc, luôn chiếm được sự tin yêu của Quý khách hàng thông qua chất lượng cùng sự đa dạng của tất cả các chủng loại sản phẩm nhạc cụ trên Toàn Quốc.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI:

- Tôn trọng:

"Tôn trọng bản thân, tôn trọng đồng nghiệp". "Tôn trọng Công ty, tôn trọng đối tác". "Hợp tác trong sự tôn trọng". Và đặc biệt MiTaCos "luôn tôn trọng sự tin yêu của Quý khách hàng"

- Công bằng:

Công bằng trên các phương diện với Quý khách hàng. Công bằng với nhân viên, đồng nghiệp, nhà cung cấp và các bên khác có liên quan

- Tuân thủ:

Tuân thủ các quy định của Luật pháp, các quy chế, chính sách hiện hành và quy định bảo hộ của Công ty. Đồng thời MiTaCos tuân thủ đúng các nguyên tắc đạo đức trong kinh doanh