đàn piano điện tphcm

đàn piano điện hcm

Sửa Chữa Đàn Guitar

Mã số sản phẩm :
Liên hệ
Sữa chữa đàn guitar Làm mới đánh bóng body của đàn Ép lại cần đàn khi bị cong cần Thay thế ngựa đàn khi bị nứt hay bị gãy Thay khóa đàn do lâu ngày răng khóa không giữ được dây đàn Thay dây đàn và lên dây đàn Gắn EQ theo yêu cầu của quý khách

Sữa chữa đàn guitar

  • Làm mới đánh bóng body của đàn
  • Ép lại cần đàn khi bị cong cần
  • Thay thế ngựa đàn khi bị nứt hay bị gãy
  • Thay khóa đàn do lâu ngày răng khóa không giữ được dây đàn
  • Thay dây đàn và lên dây đàn
  • Gắn EQ theo yêu cầu của quý khách

Sản phẩm liên quan